De ce acest proiect ?

Promovare incluziune socială

Proiectul “Promovarea incluziunii sociale pentru o viaţă la standarde europene” implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., S.C. FIATEST S.R.L., S.C. BD MOESIA RESEARCH SRL şi ORASUL BANEASA are ca obiectiv general facilitarea accesului la educaţie prin formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie socială), ce au reşedinţa pe raza teritorială a judeţelor Argeş, Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Ilfov, Tulcea şi Giurgiu din Regiunile Sud-Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud – Muntenia.

Prin activităţile proiectului se urmareşte să se creeze securitate emoţională persoanelor vulnerabile, să stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, să alcătuiasca un sistem de valori pe care să-l urmeze şi să-l respecte membrii grupului ţintă, să îmbunătățească abilităţile sociale, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, să-i înveţe pe aceştia principiile care decurg din traiul independent, autonomia,
siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de reintegrare în familiile naturale.

Promovarea incluziunii sociale