Acte necesare

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională gratuite:
a). Copie carte de identitate
b). Copie certificat de naştere
c). Copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
d). Copie după ultima diplomă/adeverinţă de studii (minim studii generale – 8 clase)
e). Copie certificat de handicap/declarație de apartenență la etnia romă

Acte necesare