1. Managementul proiectului

1. Managementul proiectului

  • 1.1. Instruire şi pregătire echipă de implementare;
  • 1.2. Elaborare şi actualizare plan de acţiune (PA), matrice de monitorizare şi raportare (MMR), proceduri;
  • 1.3. Implementare, monitorizare şi evaluare PA;
  • 1.4. Derularea procedurilor de achiziţie;
  • 1.5. Amenajare, echipare şi dotare spatii;
  • 1.6. Auditul proiectului;
  • 1.7. Expertiza contabilă;
  • 1.8. Arhivarea;

Activitatea are ca scop realizarea cadrului şi menţinerea acestuia pentru o implementare corectă şi eficientă a proiectului, pentru trasabilitatea unei evidente financiar-contabile corecte, pentru respectarea tuturor legilor, ordinelor şi instrucţiunilor care au legătură cu implementarea în bune condiţii a proiectului, pentru urmărirea şi verificarea îndeplinirii indicatorilor şi atingerea obiectivelor propuse, respectând bugetul alocat. Vor fi elaborate şi actualizate continuu planul de acţiune detaliat, matricea de monitorizare şi procedurile necesare implementării.

Toate achiziţiile se vor realiza în conformitate cu OG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.