4. Informare şi consiliere

4. Informarea şi consilierea angajatorilor cu privire la potenţialul de integrare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile

La momentul actual nu sunt foarte multe firme care să numere printre angajaţii lor şi persoane de etnie romă, cu dizabilităţi sau tineri veniţi din sistemul de protecţie socială şi asta din diferite motive cum ar fi: lipsa de informare referitoare la legislaţia muncii; concepţia legată de faptul că persoanele vulnerabile sunt persoane greu adaptabile şi fără experienţă profesională, fără a lua în calcul abilităţile şi dorinţa lor de a se încadra într-un loc de muncă. Specialiştii din cadrul proiectului vor media relaţia dintre beneficiari şi serviciile existente în comunitate, eventualii angajatori prin intermediul materialelor destinate informării şi consilierii angajatorilor cu privire la potenţialul de integrare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. Se vor efectua vizite la sediile potenţialilor angajatori, va fi păstrat un contact permanent cu angajatorii.