5. Furnizare programe de formare

5. Furnizarea programelor de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor a 1176 persoane vulnerabile (816 persoane de etnie romă, 120 persoane cu dizabilităţi, 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială)

  • 5.1. Recrutarea şi selectarea persoanelor vulnerabile participante la programele de formare profesională;
  • 5.2. Autorizarea programelor de formare destinate grupului ţintă;
  • 5.3. Furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională pentru 600 de persoane din grupul ţintă, inclusiv dezvoltarea competentelor de bază, astfel: competenţe sociale şi civice, antreprenoriale, informatice şi de comunicare în limba engleză;
  • 5.4. Desfăşurarea a 5 programe de formare profesionale pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor a 120 persoane vulnerabile (curs de lucrător în construcţii, în comerţ, sudor şi bucătar);
  • 5.5. Furnizarea a 19 programe de formare profesională pentru persoane supuse riscului de excluziune socială (maseur, barman, contabil, facilitator dezvoltare comunitară);
  • 5.6. Evaluarea participanţilor la formarea profesională. Activitatea are ca scop încadrarea în reglementările legale privind desfăşurarea programelor de formare profesionala a adulţilor privind cursuri de calificare. Recrutarea celor 1176 de persoane vulnerabile se va realiza din cele 1417 persoane consiliate. Grupele de formare vor fi formate din aproximativ 24 persoane pentru fiecare curs/program de formare profesională.