Cursuri gratuite

● Lucrător instalator pentru construcţii
● Lucrător în comerț
● Sudor
● Bucătar
● Maseur
● Facilitator de dezvoltare comunitară
● Barman
● Contabil
● Competențe sociale și civice
● Competenţe antreprenoriale
● Competențe informatice
● Competențe în limbă străină (limba engleză)

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională
gratuite:
a). Copie carte de identitate
b). Copie certificat de naştere
c). Copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
d). Copie după ultima diplomă/adeverinţă de studii (minim studii generale – 8 clase)
e). Copie certificat de handicap/declarație de apartenență la etnia romă