Agent de securitate

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţe antreprenorială
 • Competenţa de exprimare culturală
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului
 • Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
 • Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului
 • Completarea documentelor specifice serviciului de securitate
 • Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv
 • Rezolvarea incidentelor de securitate
 • Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv