Asistent gestiune

 • Comunicare interpersonală
 • Lucru în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activității
 • Gestionarea și arhivarea documentelor
 • Utilizarea PC
 • Întocmirea/completarea documentelor primare
 • Contarea operațiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanței de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanțului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice