Brutar

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului
 • Organizarea activităţii proprii
 • Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a celor auxiliare
 • Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
 • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
 • Frământarea aluatului
 • Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului
 • Coacerea semifabricatelor
 • Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare