Electrician instalații de iluminat

 

 • Comunicare şi numeraţie
 • Asigurarea calităţii
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncă
 • Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 • Utilizarea sculelor, instrumentelor şi dispozitivelor
 • Utilizarea AMC şi efectuarea măsurilor
 • Utilizarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 • Montarea şi utilizarea lămpilor de iluminat
 • Montarea şi utilizarea corpurilor de iluminat
 • Realizarea circuitelor electrice din instalaţiile de iluminat
 • Repararea defectelor în instalaţii de iluminat