Expert local pe problemele romilor

 

 • Comunicare în limba oficială
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţa de exprimare culturală
 • Competenţa de a învăţa
 • Planificarea activităţilor
 • Asigurarea respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Informarea membrilor comunităţii
 • Asigurarea respectării drepturilor membrilor comunităţii
 • Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi
 • Consilierea membrilor comunităţii
 • Rezolvarea problemelor