Lucrător finisor pentru construcții

 

 • Comunicare şi numeraţie
 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 • Comunicarea în limba modernă
 • Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncă
 • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Rezolvarea de probleme
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor
 • Noţiuni generale despre construcţii
 • Materiale de construcţii şi instalaţii
 • Planuri de construcţii
 • Prelucrarea materialelor
 • Tencuieli obişnuite drişcuite
 • Zugrăveli simple
 • Vopsitorii simple
 • Placaje de faianţă
 • Pardoseli din gresie