Lucrător în morărit și panificație

 

 • Comunicare şi numeraţie
 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 • Comunicare în limba modernă
 • Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncă
 • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Rezolvarea de probleme
 • Satisfacerea cerinţelor
 • Depozitarea materiilor prime şi a produselor finite
 • Transportul materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite
 • Mărunţirea materiilor de origine vegetală şi animală
 • Separarea amestecurilor
 • Amestecarea materialelor
 • Ambalarea în industria
 • Precurăţirea şi conservarea cerealelor
 • Pregătirea cerealelor pentru măciniş
 • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare