Patiser

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
 • Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
 • Planificarea activităţii proprii
 • Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
 • Asigurarea calităţii produselor
 • Exploatarea echipamentelor pentru copt şi racit
 • Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
 • Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
 • Prepararea produselor de patiserie/cofetărie
 • Prepararea semipreparatelor de patiserie
 • Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie/patiserie