Sudor electric

 

 • Comunicare și numerație
 • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
 • Competenţe sociale şi civice
 • Asigurarea calității
 • Spirit de initiative şi antreprenoriat
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Identificarea SDV-urilor şi echipamentelor de sudare
 • Pregătirea operaţiei de sudare
 • Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric
 • Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
 • Manipularea reperelor şi pieselor sudate