Parteneri

 PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU O VIAŢĂ LA STANDARDE EUROPENE (ID 143006)

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane împreună cu S.C. Soti Cable Neptun S.R.L., S.C. FiaTest S.R.L., S.C. BD Moesia Reserch SRL şi Oraşul Băneasa

– o echipă pentru resursele umane –

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu, recunoscută la nivel naţional şi internaţional, ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii, formaţi în cadrul Institutului în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiinţat ca persoană juridică în anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene. Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de consiliere, orientare şi formare profesională şi manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi din rândul persoanelor din categorii vulnerabile, a elevilor şi studenţilor, a şomerilor şi nu în ultimul rând a persoanelor angajate.

Prin aceste activităţi se doreşte să se stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, să alcătuiască un sistem de valori pe care să-l urmeze şi să-l respecte membrii grupului ţintă, să îmbunătăţească abilităţile sociale, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, să-i înveţe pe aceştia principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de reintegrare în familiile naturale.

În acest mod, pe termen lung, se asigură creşterea competitivităţii şi facilitarea menţinerii pe piaţa muncii,

În concordanţă cu aspiraţiile profesionale ale acestora şi cu necesităţile pieţei muncii din domeniile vizate de proiect. Prin programele de formare profesională beneficiarii dobândesc competenţe pentru care există cerere pe piaţa forţei de muncă, creşte nivelul lor de angajabilitate, se creează instrumentul de acces către angajatorii din zonă.

S.C. Soti Cable Neptun S.R.L – Partener 1 în cadrul proiectului, este un furnizor de FPC autorizat care a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a angajaţilor, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătirea acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii.

Partener1. S.C. Soti Cable Neptun S.R.L a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricărei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permanenţă iniţiativele parteneriale între actorii din mediul de afaceri şi furnizorii de FPC.

S.C. FiaTest S.R.L – Partener 2 în cadrul proiectului, este un furnizor autorizat de formare profesională, cu o tradiţie de peste 9 de ani pe piaţă, organizat sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990. Partenerul furnizează cursuri de formare profesională autorizate ANC şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Partener 2. S.C. FiaTest S.R.L a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane din mediul rural,prin accesul facil la formarea profesională continuă, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire al acestora, capabil să le garanteze un acces facil la piaţa muncii.

S.C. BD Moesia Reserch SRL – Partener 3 în cadrul proiectului, are ca activitate principală consultanţa în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, realizând inclusiv activităţi de informare şi publicitate aferente proiectelor. Încă de la începutul activităţii partenerul şi-a propus să optimizeze resursele organizaţiilor din sectorul public şi privat şi, în acelaşi timp, să le îmbunătăţească eficienţa proceselor, trainingul, selecţia şi integrarea resurselor umane şi tehnologice în conformitate cu nevoile specifice ale activităţii economice respective. Obiectivul partenerului este să îmbunătăţească pe termen lung activităţile firmelor/instituţiilor publice pentru care oferă consultanţă prin: planificarea strategică, achiziţii, vânzări, marketing, comunicare, consultanţă financiară, strategii de resurse umane., consultanţă şi servicii în domeniul promovării şi publicităţii.

Oraşul Băneasa – Partener 4 în cadrul proiectului, este o autoritate a administraţiei publice locale, care prin strategia sa îşi propune să asigure dezvoltarea economică a localităţii şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale oraşului în acest sens şi atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale primăriei Băneasa. Dezvoltarea durabilă a oraşului presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului, asigurarea utilităţilor, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor, transport, termoficare, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement.