1. Soti Cable Neptun

Soti Cable Neptun este un furnizor de Formare Profesională Continuă (FPC) autorizat care a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a angajaţilor, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii. În acest sens, SOTI a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricărei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permanenţă iniţiativele parteneriale între actorii din mediul de afaceri şi furnizorii de FPC.

Societatea este deja implicată în numeroase proiecte care susţin dezvoltarea resurselor umane în România prin ridicarea gradului de calificare a personalului şi/sau calificarea acestuia sau prin organizarea de cursuri de specializare sau perfecţionare pentru creşterea calităţii serviciilor oferite, cât şi pentru scăderea ratei şomajului şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii din România.

Partenerul a oferit sprijin în implementarea unui proiect care a avut ca scop integrarea pe piaţa muncii a şomerilor din regiunile Vest, Sud – Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi consiliere pentru grupul ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a-şi găsi un loc de muncă în domeniul administraţiei şi serviciilor publice. Activităţile proiectului au integrat în mod eficient consilierea profesională cu formarea profesională prin organizarea de „job-cluburi”.

Persoanele care s-au înscris în proiect au beneficiat de metode inovative de predare: cursuri în format digital, portal colaborativ prin care se pun la dispoziţie facilităţi suplimentare de accesare a informaţiei pentru grupul ţintă. Aproximativ 1.000 de şomeri au beneficiat de şedinţe de informare şi consiliere profesională, iar aproximativ 1.500 de şomeri au participat la cursuri de reconversie profesională, minim 80% dintre aceştia obţinând certificarea la finalul cursurilor.

Pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii partenerul a derulat acţiuni de conştientizare şi sensibilizare cu privire la:

  • motivarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea construirii unei auto-percepţii de persoane capabile să trăiască independent şi implicat, participativ;
  • serviciile de informare, consiliere şi mediere a muncii care pot fi accesate în vederea realizării inserţiei persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii;
  • rutele de pregătire şi perfecţionare profesională care pot fi urmate;
  • necesitatea dezvoltării competenţelor şi a învăţării pe toata durata vieţii active.