2. FiaTest

FiaTest este un furnizor autorizat de formare profesională, cu o tradiţie de peste 9 de ani pe piaţă, organizat sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990. Partenerul furnizează cursuri de formare profesională recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe de o parte şi ANC pe de altă parte, fiind asigurată astfel premisa iniţierii unei relaţii de parteneriat, în cadrul căreia partenerul va furniza expertiza de care dispune şi va pune la dispoziţia solicitantului competenţele personalului cu pregătire didactică, în vederea atingerii cu succes a obiectivelor stabilite prin prezentul proiect.

De la înfiinţare, Partenerul a participat activ şi a promovat acţiuni pentru dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Partenerul 2 a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane din mediul rural, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire al acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii.

FiaTest s-a implicat activ până în momentul de faţă în dezvoltarea durabilă a mediului economic şi social local, având printre altele responsabilitatea dezvoltării durabile a regiunii de implementare.

Principalele acreditări obţinute sunt:

 • competente antreprenoriale;
 • competente de comunicare;
 • limbi străine;
 • tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
 • manager de proiect;

Aceste calificări, precum şi existenţa unui personal calificat, care a desfăşurat numeroase activităţi de formare profesională a adulţilor, vin în completarea vastei experienţe pe care Partenerul o deţine în domeniile de activitate aferente activităţilor din cadrul proiectului în care este implicat.

Activităţile relevante ale partenerului în contextul prezentului proiect, cuprind:

 • asigurarea activităţii de formare în domeniile privind dobândirea de competenţe antreprenoriale;
 • asigurarea activităţii de formare în domeniile privind competenţele generale.

Ansamblul activităţilor prezentate nu sunt exhaustive, dar asigură baza necesară implementării prezentului proiect.

FiaTest a implementat o serie de proiecte dintre care amintim:

 • Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS (finalizat – instituirea unui sistem de asigurare şi management al calităţii în formarea profesională continuă);
 • Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană (Dezvoltarea capitalului uman si creşterea competitivităţii economice prin calificare profesională a angajaţilor din domeniul industriei de morărit, panificaţie, patiserie şi cofetărie la standardele UE din domeniu, în regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Nord Est, Sud-Vest Oltenia, Centru şi Bucureşti Ilfov);
 • Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesională continuă (FPC);
 • Implementarea Calificărilor din sectorul Agricultură;
 • Formare / instruire profesională bazată pe cunoaştere utilizând metode inovative de organizare a muncii în sectorul confecţii textile din regiunea Sud Muntenia.

www.fiatest.ro