3. Bd Moesia Research

Bd Moesia Research are ca activitate principală consultanţa în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, realizând inclusiv activităţi de informare şi publicitate aferente proiectelor. Încă de la începutul activităţii partenerul şi-a propus să optimizeze resursele organizaţiilor din sectorul public şi privat şi, în acelaşi timp, să le îmbunătăţească eficienţa proceselor, trainingul, selecţia şi integrarea resurselor umane şi tehnologice în conformitate cu nevoile specifice ale activităţii economice respective.

Obiectivul partenerului este să îmbunătăţească pe termen lung activităţile firmelor / instituţiilor publice pentru care oferă consultanţă prin: planificarea strategică, achiziţii, vânzări, marketing, comunicare, consultanţă financiară, strategii de resurse umane, consultanţă şi servicii în domeniul promovării şi publicităţii.

Bd Moesia Research are o experienţă vastă în domeniul managementului de proiect, informării, publicităţii şi consultanţei financiare, inclusiv în cadrul unor Proiecte cu finanţare nerambursabilă. Are la bază un portofoliu mare de clienţi pentru care a organizat activităţi de promovare, evenimente, seminarii şi elaborarea de proiecte cu fonduri nerambursabile ce sunt în implementare pe diferite programe, axe şi domenii majore de intervenţie.

Partenerul a derulat contracte de publicitate şi consultanţă: a organizat evenimente; a realizat pliante, flyere, activităţi de promovare; a elaborat proiecte de finanţare nerambursabilă pe POS CCE (AXA 3, Operatiunea 331), PNDR (Masura 312); are în implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă pe POR (AXA 3, DMI 3.2, AXA 4, DMI 4.3, AXA 5, DMI 5.3).