4. Oraşul Băneasa

ORAŞUL BĂNEASA – SAT BĂNEASA, ORAŞ BĂNEASA, Str. TRANDAFIRILOR NR.101, Jud. CONSTANŢA

Oraşul Băneasa este amplasat în Sud-Vestul judeţului Constanţa, având următoarele delimitări teritoriale: la Est – Comuna Ion Corvin, la Vest – Comuna Lipniţa şi Bulgaria, la Nord – Comuna Oltina şi Ion Corvin, iar la Sud – comuna Dobromir şi Bulgaria.

Oraşul Băneasa are în componenţă următoarele sate:

  • Băneasa – reşedinţa;
  • Negureni;
  • Făurei;
  • Tudor Vladimirescu

Administraţia publică locală asigura dezvoltarea economică a localităţii şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale oraşului în acest sens şi atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale primăriei Băneasa.

Dezvoltarea durabilă a oraşului presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului, asigurarea utilităţilor, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor, transport, termoficare, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement.

http://www.primaria-baneasa.ro